Ám Sát Hoàng Thượng | Gabi (2012)Ám Sát Hoàng Thượng | Gabi (2012)

Ám Sát Hoàng Thượng | Gabi (2012) Khởi động từ cuối năm 2010 nhưng phải đến giữa năm 2011, bộ phim kinh phí lớn Coffee (còn có tên Gabi) mới đi vào sản xuất. Sau đó, đoàn phim rất ít khi công bố... [Xem thêm]


[X]
[X]