Augustine | Augustine (2012)Augustine | Augustine (2012)

Augustine | Augustine (2012) Một xem xét các mối quan hệ giữa tiên phong thế kỷ 19 Pháp thần kinh học Tiến sĩ Jean-Martin Charcot và thiếu niên bệnh nhân ngôi sao của mình, một người giúp việc nhà bếp... [Xem thêm]


[X]
[X]