Bậc Thầy Mất Tích | Missing Noir M (2015)Bậc Thầy Mất Tích | Missing Noir M (2015)

 Bộ phim sẽ xoay quanh Gil Soo Hyun (Kim Kang Woo) và Oh Dae Young (Park Hee Soon). Nhóm này tập trung vào không chỉ nạn nhân mất tích đơn giản mà còn cả những người mất tích có liên quan do tội phạm... [Xem thêm]

Download Link[X]
[X]