Cao Lương Đỏ | Red Sorghum (2015)Cao Lương Đỏ | Red Sorghum (2015)

Cao Lương Đỏ | Red Sorghum (2015) Bối cảnh câu chuyện là những năm 1920 và 1930 tại miền quê Cao Mật ở miền Nam Trung Hoa. Câu chuyện được kể từ ngôi thứ nhất, với nhân vật chính là bà nội... [Xem thêm]

Download Link[X]
[X]