Đại Chiến Sau Tận Thế | Teana- 10000 Years Later (2015)Đại Chiến Sau Tận Thế | Teana- 10000 Years Later (2015)

 Nội dung phim nói về một ngày khi môi trường bị ô nhiễm, nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, đạo đức xã hội bị suy đồi, rồi chỉ sau một thảm họa thì nền văn minh của... [Xem thêm]


[X]
[X]