Gangster Vô Danh | Nameless Gangster (2012)Gangster Vô Danh | Nameless Gangster (2012)

Gangster Vô Danh | Nameless Gangster (2012) Năm 1982, tại thành phố cảng Busan, nhân viên hải quan Choi Ik-hyeon đứng trước nguy cơ mất việc do bị quy tội tham nhũng. Lo gia đình không còn người nương tựa,... [Xem thêm]


[X]
[X]