Geum Bi Của Cha | Oh My Geum Bi (2016)Geum Bi Của Cha | Oh My Geum Bi (2016)

Geum Bi Của Cha | Oh My Geum Bi (2016) Oh My Geum Bi là câu chuyện cảm động mô tả cuộc gặp gỡ đầu tiên của người đàn ông tên Mo Hwi Cheol với con gái 10 tuổi của mình tên Geum Bi.  Thuở đầu Mo... [Xem thêm]

Download Link[X]
[X]