Linh Hồn Bạc | GintamaLinh Hồn Bạc | Gintama

Linh Hồn Bạc | Gintama Đất nước của những Samurai. Có một thời đất nước chúng tôi được gọi như vậy.20 năm trước…Những kẻ ngoài hành tinh tự xưng là Amanto đột ngột đổ bộ xuống và... [Xem thêm]

Download Link[X]
[X]