Mặt Trận | The Front LineMặt Trận | The Front Line

Mặt Trận | The Front Line Vào khoảng cuối cuộc chiến tranh Triều Tiên, lệnh ngừng bắn đang được ban bố nhưng tại mặt trận phía đông của đồi Aerok, cuộc chiến khốc liệt vẫn tiếp tục, cuộc... [Xem thêm]


[X]
[X]