Naruto: Huyết Ngục | Naruto Shippuuden (2007)Naruto: Huyết Ngục | Naruto Shippuuden (2007)

Naruto: Huyết Ngục | Naruto Shippuuden (2007) Naruto shippuuden là một tác phẩm của Kishimoto Masashi.Nó cũng nói về Naruto,nhưng là 2 năm sau,sau khi cậu bé cùng sư phụ Jiraiya của mình đi tập luyện xa trở... [Xem thêm]

Download Link[X]
[X]