Naruto The Movie 7: The Last | The Last Naruto The MovieNaruto The Movie 7: The Last | The Last Naruto The Movie

 Hai năm sau khi các sự kiện của cuộc Chiến tranh Thế giới Thứ tư Shinobi, mặt trăng bắt đầu đi xuống về phía Trái đất. Với trăng bây giờ là một ngôi sao băng đó sẽ phá hủy tất cả... [Xem thêm]


[X]
[X]