Ngụy Chứng Solomon | Solomons Perjury (2016)Ngụy Chứng Solomon | Solomons Perjury (2016)

Ngụy Chứng Solomon | Solomon’s Perjury (2016) Được xây dựng dựa trên tiểu thuyết "Solomon no Gisho" (2002 – 2011) của nhà văn Miyuki Miyabe của ở Nhật, Solomon’s Perjury phiên bản jTBC xoay quanh vụ án bí... [Xem thêm]

Download Link[X]
[X]