Những Chiến Binh Trời Xanh | Sky Fighters (2011)Những Chiến Binh Trời Xanh | Sky Fighters (2011)

Những Chiến Binh Trời Xanh | Sky Fighters (2011) Bộ phim kể về một câu chuyện của hai người đàn ông nổi bật trong quân sự, cạnh tranh cho vị trí chỉ huy trưởng. Họ trải qua những hiểu lầm và... [Xem thêm]


[X]
[X]