Những Tay Súng Diệt Quỷ | Gallowwalkers (2012)Những Tay Súng Diệt Quỷ | Gallowwalkers (2012)

Những Tay Súng Diệt Quỷ | Gallowwalkers (2012) Bộ phim kể về một tay súng bí ẩn, Aman, là con trai của một nữ tu, người đã phá vỡ giao ước với Thiên Chúa để đảm bảo sự sống còn của mình.... [Xem thêm]


[X]
[X]