Pokemon XY - Pokemon Season 19Pokemon XY - Pokemon Season 19

 Tiếp tục hành trình thu thập huy hiệu thứ ba để tham gia liên minh Kalos. Season này sẽ tiếp tục vén bức màn bí mật và tập trung về Mega. [Xem thêm]

Download Link[X]
[X]