Revenge - Season 3Revenge - Season 3

Revenge - Season 3 - Emily Thorne, tên thật là Amanda Clarke, quyết định trở lại The Hamptons (ở South Fork, Long Island, NY), nơi mà cha con cô đã sống trước đây, để trả thù những kẻ đã tàn phá của... [Xem thêm]

Download Link[X]
[X]