Thập Nguyệt Vi ThànhThập Nguyệt Vi Thành

Thập Nguyệt Vi Thành Tuyên Thống năm thứ hai, đại biểu Đồng Minh Hội Trung Quốc đến Hồng Kông, bàn bạc việc tổ chức khởi nghĩa phản Thanh quy mô lớn. Tướng quân Quảng Đông là Thiết Sơn... [Xem thêm]

Download Link[X]
[X]