Tổng Tấn Công | Attack The Block (2011)Tổng Tấn Công | Attack The Block (2011)

Tổng Tấn Công | Attack The Block (2011) Một băng đảng thanh thiếu niên ở Nam London, bỗng nhiên trở thành những người duy nhất chống lại sự xâm lăng của người ngoài hành tinh. [Xem thêm]


[X]
[X]