Trũng Đen | The DrownsmanTrũng Đen | The Drownsman

 Sau khi suýt bị chết đuối trong hồ nước, Madison đã sống trong những tháng ngày sợ hãi, cú sốc quá lớn khiến cô mắc hội chứng sợ nước, Madison sống khép mình trong thế giới riêng. Bốn... [Xem thêm]


[X]
[X]