Báo Thù 4Revenge 4 (2014)

 Báo Thù 4 | Revenge 4 (2014)  Emily Thorne, tên thật là Amanda Clarke, quyết định trở lại The Hamptons (ở South Fork, Long Island, NY), nơi mà cha con cô đã sống trước đây, để trả thù những kẻ... [Xem thêm]

Bình luận về phim


[X]
[X]