Danh Sách Đen 1The Blacklist 1 (2013)

Danh Sách Đen 1 | The Blacklist 1 (2013) Cựu chính phủ đại lý Raymond Red Reddington James Spader đã lẩn tránh  trong nhiều thập kỷ. Nhưng anh bất ngờ đầu hàng FBI với một đề nghị để giúp bắt... [Xem thêm]

Bình luận về phim


[X]
[X]