Đổi Mới 3+7Refresh 3+7 (2012)

Đổi Mới 3+7 | Refresh 3+7 (2012) Phim có 10 phần gồm 10 câu chuyện độc lập với nhau. Đổi mới mang ý nghĩa thay đổi từ trong tâm, con số 3 hàm ý nhắc tới Ngày hôm qua, Ngày hôm nay và Ngày mai, số 7... [Xem thêm]

Bình luận về phim


[X]
[X]