Hội Pháp Sư 2Fairy Tail 2 (2014)

Hội Pháp Sư 2 | Fairy Tail 2 (2014) Chuyện xảy ra trong một thế giới hư cấu, ở Earth Land, có tồn tại một Mage Guild gọi là “Fairy Tail”. Fairy Tail được đóng quân ở thị trấn Magnolia, thuộc Vương... [Xem thêm]

Bình luận về phim


[X]
[X]