Hồn Ma Khó Tính (2015)

 (Da-Nay)  1 chỉ huy quân đội vô cùng hà khắc, quân luật thời còn sống…khi chết đi ông càng đáng sợ hơn khi hồn ma của ông liên tục hiện hồn để đòi lại sự công bằng cho chính... [Xem thêm]

Bình luận về phim


[X]
[X]