Hướng Bom Đạn Mà Tiến LênTo Advance Toward The Fire (2012)

Hướng Bom Đạn Mà Tiến Lên | To Advance Toward The Fire (2012) Thuyết Minh Năm 1945, chiến tranh kháng Nhật đã vào giai đoạn cuối. Ở một trấn nhỏ phương bắc Trung Quốc - Đoàn Thành - Thổ phỉ Lôi Tử... [Xem thêm]

Bình luận về phim


[X]
[X]