Mặt TrậnThe Front Line

Mặt Trận | The Front Line Vào khoảng cuối cuộc chiến tranh Triều Tiên, lệnh ngừng bắn đang được ban bố nhưng tại mặt trận phía đông của đồi Aerok, cuộc chiến khốc liệt vẫn tiếp tục, cuộc... [Xem thêm]

Bình luận về phim


[X]
[X]