Nhà Nghỉ BatesBates Motel

Nhà Nghỉ Bates | Bates Motel - kể về mối quan hệ giữa Norman và mẹ Norma (Vera Farmiga) và cho thấy câu chuyện chưa ai biết đã giúp tạo nên tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng này. [Xem thêm]

Bình luận về phim


[X]
[X]