Thất Bại Của Sam AxeBurn Notice: The Fall Of Sam Axe (2011)

Thất Bại Của Sam Axe | Burn Notice: The Fall Of Sam Axe (2011) Bộ phim cho ta cái nhìn khái quát về quá khứ quân sự của Sam Axe và nhiệm vụ của anh ở chiến trường Châu Mỹ Latin. Bộ phim có sự xuất... [Xem thêm]

Bình luận về phim


[X]
[X]