Tình Yêu Thời Công NghệLove On The Cloud (2014)

 Ba tay bút gồm Táo ngố(Trần Hách đóng), Dưa chuột(Trương Lỗ Nhất đóng), Ngựa đần(Tào Lộ đóng) đồng cam cộng khổ phiêu bạt đất Bắc, người đàn bà giàu có Mã đại tỉ(Vương Cơ)... [Xem thêm]

Bình luận về phim


[X]
[X]