Khuynh Thế Hoàng Phi

 Nội dung phim Khuynh Thế Hoàng Phi: Thời Ngũ Đại thập quốc, chiến tranh liên miên, thế sự nhiễu loạn, nạn giặc cướp nổi lên như ong. Mã Phức Nhã (Lâm Tâm Như) là công chúa Sở quốc được vua cha yêu chiều, lại có bàn tay và trái tim vàng, nguyện làm... [Xem thêm]

Tắt đèn
Download

Bình luận về phim


[X]
[X]