Thập Nguyệt Vi Thành

Thập Nguyệt Vi Thành Tuyên Thống năm thứ hai, đại biểu Đồng Minh Hội Trung Quốc đến Hồng Kông, bàn bạc việc tổ chức khởi nghĩa phản Thanh quy mô lớn. Tướng quân Quảng Đông là Thiết Sơn phụng chỉ ám sát Tôn Trung Sơn. Mẹ của thương nhân Lý Ngọc Đường... [Xem thêm]

Sorry! Website not support in my country.
Tắt đèn
Download

Bình luận về phim


[X]
[X]
loading...